Lukk

Kunnskap - basis for all forbedring

MainTech sitt klasserom
MainTech sitt klasserom

Vi tilbyr kurs i blant annet vedlikeholdsledelse, RCM og Lean

Vedlikehold er din konkurransefaktor

Vedlikehold har blitt en viktig konkurransefaktor for å redusere tap ved driftsavbrudd, vrakkostnader, utslipp til omgivelsene, plunder og heft. Et godt vedlikehold krever planmessig innsats og bruk av forskjellige forbedringsteknikker.

Alle fag og bransjer har ofte sitt eget stammespråk, sine teknikker og teorier. Med en felles terminologi og teori vil din organisasjon være i stand til å kommunisere og arbeide sammen mot et felles mål om forbedring. 

MainTech kan tilby kurs for flere lag i din organisasjon rundt fagene drift og vedlikehold. Her tar vi i bruk bedriftenes egne vedlikeholdsutfordringer som eksempel. På denne måten kan teori og praksis forenes på en god måte. 

Hva kan MainTech tilby din bedrift?

Etter mange års erfaring innenfor en rekke bransjer i Norge, kan MainTech tilby skreddersydde kurs innenfor våre spesialfelt, drift og vedlikehold.

Vi tilbyr følgende kurs:

 • Vedlikeholdsledelse
 • RCM
 • Lean
 • Vedlikeholdsanalyse
  • Rotårsaksanalyse (RCA)
  • Pålitelighetsanalyse (FMECA)
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Systemintegritetsanalyse (SIL)
 • Dataverktøy for vedlikeholdsstyring
  • SAP
  • JobTech
  • IFS
  • BI-Cycle
  • RCMO

 

For nærmere informasjon om de ulike kursene, se link i venstre kolonne.