Lukk

Lærende vedlikehold

Delta på LOS-stevnet 27. og 28. september

Vi ønsker at maskiner og utstyr skal virke som vi har tenkt. Men hvem har tenkt hva? Er det tydelig for alle interessenter hva maskiner skal yte og hvilke krav som er satt? Hvem eier utstyret og er ansvarlig for å stille krav?

Produksjonens behov er pålitelig utstyr og det viktigste vi kan gjøre er å eliminere feil slik at utstyret virker som vi har tenkt. Bruk av rotårsaksanalyser er nyttig for å kunne lære og løse problemer som oppstår. Det er essensielt at de som skal løse problemene er enige om hva som er kravene og hva som har skjedd med utstyret fra det ble kjøpt inntil problemene oppstår. Utfører vi riktig vedlikehold og er vi i stand til å identifisere problemer før maskinen feiler? Har vi byttet ut slitte deler, rengjort og smurt maskinen i henhold til kravene? Kjører vi produkter i henhold til det maskinen er designet for? Opereres maskinene slik som instruksjonsboken tilsier?

Drift og vedlikehold lærer raskere sammen, og sammen må vi være for å få den påliteligheten vi ønsker. Kom på LOS-Stevnet 27. og 28. september for å lære mer om hvordan vi lærer sammen for å få den påliteligheten vi ønsker. En lønnsom investering.