Lukk

Flere verdensmestere fra MainTech

Gratulerer til Alfred og Kristian med bestått WCM-eksamen!

Kristian og Alfred deltok på kurset "Veien frem til World Class Maintenance" høst/vår 2016-2017.
Kurset bestod av 3 faglige samlinger på Storefjell, med den fjerde i Göteborg hvor de var på besøk hos Volvo, SKF og IFS.


I løpet av kurset ble de godt kjent med andre deltakerne som jobber innen ulike bransjer i Norge.
Med så mange samlinger, og tilhørende nødvendig eksamenslesing ble det god tid til å reflektere rundt faget. Alt i alt, en fin prosess som strukturerer egne erfaringer og øker totalforståelsen for vedlikeholdsfaget.

Kurset gir anledning til å gå opp i eksamen (muntlig og skriftlig) der godkjent resultat med dokumentert arbeidserfaring gir sertifisering som Vedlikeholdsleder iht. NS-EN 15628:2014 (Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell).