Lukk

Kvalitet - hva er det?

 

 

ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring - krav

Standarden som omlag 1,2 millioner organisasjoner er sertifisert mot gir svaret. Den har bevisst ordet Krav som del av navnet. Det er fordi standarden definerer Kvalitet som å oppnå Krav. Alle organisasjoner som er sertifisert mot ISO 9001-standarden har derfor kun én definisjon av kvalitet i egen organisasjon; oppnå Krav. Antall og type Krav vil alltid variere mye, men aldri hva Kvalitet er.

Når en organisasjon som er sertifisert mot ISO 9001-standarden blir revidert, gir sertifiseringsorganet én karakter på bakgrunn av avvik og observasjoner som er avdekket; Grad av styring. Det betyr at lav Grad av styring er lik lav grad av oppnåelse av Krav som da gir lav/dårlig Kvalitet. Videre vil da høy Grad av styring være lik høy grad av oppnåelse av Krav som gir høy/god Kvalitet.

Styring er derfor alltid det som skal ligge i bunn og som løpende må utøves i en høy og riktig grad. Det vil gjøre at Prosessene i organisasjonen følges og Kravene som resultat av disse nås.

 

Derfor:

  • Lag aldri egne definisjoner av hva Kvalitet er
  • Tvil aldri på at Styring løpende må utøves
  • Sørg for å lage gode Prosesser som gir gode Krav som skal oppnås
  • Oppnå Kravene og du er sikret god Kvalitet

 

 

Per Sørum - Kvalitetsleder

Kommentarer

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

-